วิธีเรียนออนไลน์ให้ได้ผลวิธีเรียนออนไลน์ให้ได้ผล

วิธีเรียนออนไลน์ให้ได้ผล

                ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ระบาดอย่างรวดเร็ว และทำให้โรงเรียน มหาวิทยาลัยจะต้องปิด เพราะรักษาความปลอดภัยในกับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการเรียนการสอนอยู่ให้จบเทอม จึงมีการกำหนดให้มีการเรียนออนไลน์ ซึ่งหลายๆ คน อาจจะชอบเพราไม่ต้องอยู่ในสายตาของครูและอาจารย์ แต่เรียนอย่างไรให้ได้ผลล่ะ วันนี้มาดูวิธีการเรียนออนไลน์ให้ได้ความรู้กันดีกว่า รู้จักแบ่งเวลาเรียน และตารางเรียน ในการเรียนออนไลน์ เราจะมีอิสระที่มากเกินไป ถ้าหากไม่มีขอบเขตกำหนดก็อาจทำให้เราพลาดการเรียนไปด้วย {...}

Continue Reading....Continue Reading....

กศน. คืออะไรกศน. คืออะไร

กศน. คืออะไร

                  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. แต่เดิมหมายถึงการศึกษานอกโรงเรียน แต่ปัจจุบัน หลังจากได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ประกาศใช้  กศน. จึงหมายถึง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยหน่วยงานในสังกัด จะมีหลายระดับ คือ ส่วนกลาง จะเรียกว่าสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีชื่อย่อว่า สำนักงาน {...}

Continue Reading....Continue Reading....